Een samenhangend geheel van structurele activiteiten

Het Cultuurknooppunt maakt een samenhangend programma met zowel binnenschoolse als buitenschoolse activiteiten