Leerlijn Muziek

De leerlijn is uitgewerkt voor groep 3-4 en voor groep 5-6. Het schooljaar voor groep 4 of 3-4 is verdeeld in 5 periodes. Iedere periode staat beschreven.
De muzieklessen volgen de TuLe doelen, zie hieronder. Ieder doel is genummerd en is terug te vinden in de muzieklessen.
leerdoelen Tule muziek

Ieder kind heeft plezier in het samen zingen. Vanwege de ontwikkeling van de stem en het gehoor zijn de liedjes nog kort, eenvoudig en relatief klein van omvang (5-6 tonen). We bewegen veel op muziek; al bewegend leert het kind dat muziek snel, langzaam, kort, lang, hoog of laag kan zijn. Bij het muziek maken ligt de nadruk op het ontdekken van instrumenten, klanken en er wordt veel ge√ęxperimenteerd.

Periode 1 klik hier

Periode 2 klik hier

Periode 3 klik hier

Periode 4 klik hier

Periode 5 klik hier


In groep 5 of 5-6 worden door het schooljaar lessen rond een thema of instrument lessen gegeven.
Ieder les bestaat uit meerdere lesweken.
In de lessen aan de doelen gewerkt volgens de leerlijn van groep 5.
Leerlijn groep 5 en 5-6
Inhoud volgt