Algemeen Coördinator Cultuur en Techniek
Vrijwilliger educatief materiaal (projectkoffers en leskisten)
Coördinator Muziek op School
Coördinator Cultuur Beuningen
Logo Cultuurknooppunt
Combinatiefunctionaris Techniek
Combinatiefunctionaris Literaire Vorming en Mediawijsheid