Afspraken bij voorstellingen

We hebben n.a.v. eerdere ervaringen en opmerkingen van interne cultuurcoƶrdinatoren een afsprakenlijst samengesteld.
Deze kunnen jullie gebruiken ter voorbereiding van het bezoek aan voorstellingen (en activiteiten) van Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen.

Afspraken voorstellingen