Wat het Cultuurknooppunt doet

Een totaalaanbod van cultuureducatie

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt een breed en hoogwaardig aanbod van cultuureducatie in Wijchen en Beuningen.

Een samenhangend geheel van structurele activiteiten

Het Cultuurknooppunt maakt een samenhangend programma met zowel binnenschoolse als buitenschoolse activiteiten

Deskundigheidsbevordering

Het Cultuurknooppunt heeft een netwerk opgezet van Intern Cultuurcoördinatoren. Het Cultuurknooppunt zorgt ook voor de deskundigheidsbevordering van de coördinatoren.

Amateurkunst

Het Cultuurknooppunt betrekt ook lokale amateurkunstenaars bij de cultuureducatie op school. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met lokale muziekverenigingen.

Lokale databank

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt, samen met lokale en regionale aanbieders, een databank met cultuureducatie-activiteiten voor het onderwijs.

Aanbod voor Brede Scholen

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt ook voor de Brede Scholen een cultuureducatief aanbod

Ben jij een kunstenaar of een culturele instelling met een mooi aanbod voor het onderwijs ?

Nieuws

Onderscheiding Méér Muziek in de Klas

vlnr: Carlina vd Heuvel, Paul Loermans, Anne-Marie Dennissen, Janny Akkermans Het Cultuurknooppunt heeft een onderscheiding ontvangen voor de muziekeducatie in het onderwijs in Wijchen en Beuningen. De wethouder Paul Loermans heeft deze onderscheiding uit handen van Joop v.d. Ende in ontvangst genomen. Een pluim voor de muziek in de klas (én in de brede school!)

Brochure Cultuurknooppunt 2019-2020

Brochure 19-20 Cultuurknooppunt versie 24-6

Monster Gallery

Een groep Amerikaanse kunstenaars heeft kinderen van basisscholen gevraagd om monsters te tekenen. Vanuit de kindertekeningen hebben de kunstenaars een eigen interpretatie van monsterkunstwerk gemaakt. Ze willen kinderen leren om te geloven in de kracht van hun verbeelding. En ze willen laten zien dat hun (kinderlijke) tekeningen anderen kunnen inspireren om daar mee aan de […]

Lees al het nieuws

De medewerkers