Wat het Cultuurknooppunt doet

Een totaalaanbod van cultuureducatie

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt een breed en hoogwaardig aanbod van cultuureducatie in Wijchen en Beuningen.

Een samenhangend geheel van structurele activiteiten

Het Cultuurknooppunt maakt een samenhangend programma met zowel binnenschoolse als buitenschoolse activiteiten

Deskundigheidsbevordering

Het Cultuurknooppunt heeft een netwerk opgezet van Intern Cultuurcoördinatoren. Het Cultuurknooppunt zorgt ook voor de deskundigheidsbevordering van de coördinatoren.

Aanbod voor Brede Scholen

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt ook voor de Brede Scholen een cultuureducatief aanbod

Lokale databank

Het Cultuurknooppunt ontwikkelt, samen met lokale en regionale aanbieders, een databank met cultuureducatie-activiteiten voor het onderwijs.

Amateurkunst

Het Cultuurknooppunt betrekt ook lokale amateurkunstenaars bij de cultuureducatie op school. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met lokale muziekverenigingen.

Ben jij een kunstenaar of een culturele instelling met een mooi aanbod voor het onderwijs ?

Nieuws

Kunst- en cultuureducatieprogramma 18-19

Kunst- en cultuureducatieprogramma 18-19 Vanaf woensdag 4 juli kan worden ingeschreven in Edso.  

Nieuwe icc-ers!

  Saphira (links) en Anke(rechts)  zijn sinds kort gecertificeerde Interne Cultuur Coördinator (Icc)in Wijchen en Beuningen. Proficiat namens het Cultuurknooppunt!

Symposium “Meer muziek in de klas”

Woensdag 22 maart werd op Paleis Noordeinde het symposium “Meer muziek in de klas” door Koningin Maxima geopend. Een inspirerende middag over meer muziekeducatie in het primair onderwijs. https://www.youtube.com/watch?v=gocNGRLPSXM Een verslag van het symposium kun je lezen op: https://www.meermuziekindeklas.nl/news/97-symposium-morgen-meer-muziek-in-de-klas Het Cultuurknooppunt was hierbij aanwezig. Op de foto kun je zien wíe van het Cultuurknooppunt aanwezig […]

Lees al het nieuws

De medewerkers